5 banktilbud med akseptabelt kostnadsnivå

En av fordelene med forbruks lån er at bankene ikke krever sikkerhet. Disse lånene har imidlertid høyere renter enn lån som er pantesikret. Derfor er det spesielt viktig å finne det rimeligste alternativet. Forskjellene i kostnader kan nemlig bli betydelige. Her er noen anbefalinger det kan lønne seg å følge.

Kostnadsbetingelsene varierer veldig

Rentene du får på forbrukslån uten sikkerhet beregnes omtrent likt, uansett hvilken bank du søker hos. Bankene vi anbefaler nedenfor oppgir en laveste og en høyeste nominell rente. Dette er utgangspunktet for alle som søker, og søknadene blir behandlet individuelt. Bankene tilbyr rentebetingelser basert på søkerens kredittscore og betalingsevne. De som anses som sikreste betalere får de mest gunstige rentene.  

Rentene varierer også veldig i forhold til lånestørrelse og nedbetalingstid. Små lånesummer over kort tid har gjennomgående høyere renter enn store lån over lang tid. Dine rentebetingelser ser du når du har mottatt et uforpliktende tilbud fra den banken du søker hos.

OPP…vi går

OPP Finans er en del av samme konsern som eier Gjensidige Bank og Gjensidige forsikring. Banken er en av de eldste i Norge blant de som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet. Hos OPP Finans er det mulig å låne sammen med en medlåntaker, og du kan tegne låneforsikring dersom du har behov for det.

Detaljene for lån fra OPP Finans er:

 • Lånesum – 10 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter – 7,5% til 21,4%
 • Etableringsgebyr – 950 kroner (650 kroner for eksisterende kunder)
 • Termingebyr – 50 kroner

Kravene for å få lån i denne banken er at du må være minst 21 år, og ha en fast årsinntekt på over 200 000 kroner. OPP Finans krever også at du ikke har inkassosaker. Søkere som er av utenlandsk opprinnelse må ha bodd og skattet til Norge i minst tre år.

Enklere blir det ikke – med EasyBank

Easybank er en mellomting mellom vanlige sparebanker, og bankene vi ser som spesialiserer seg på forbrukerfinansiering. I tillegg til forbrukslån uten sikkerhet tilbys det her billån med og uten sikkerhet, samt diverse spareprodukter. Du kan også ha brukskonto i Easybank, med tilknyttet betalingskort (debetkort) og nettbankløsning.

Detaljene for lån fra Easybank er:

 • Lånesum – 10 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter – fra 7,49% (maksimum nominell rente ikke oppgitt).
 • Etableringsgebyr – 950 kroner
 • Termingebyr – 70 kroner

Lånekravet hos Easybank er at du må være over 23 år, ha norsk fødsels- og personnummer, være uten betalingsanmerkninger, og ha minst 3 års ligningshistorikk. Banken oppgir ikke noen minstesum for inntekt, men du må regne med at det kreves fast inntekt av et eller annet slag. Inntekten vil i alle tilfeller påvirke kredittvurderingen, og dermed summen du kan få låne.

Stavangerbanken Insta

Instabank er en av flere nye banker i markedet som fokuserer på forbrukerfinansiering. Banken har to typer forbrukslån uten sikkerhet. Det ene er et standard nedbetalingslån, mens det andre er en brukskreditt (Instabank kaller dette for fleksibelt lån). Brukskreditter virker slik at du betaler renter for kun den delen av lånet du velger å ta i bruk. Således har ikke dette lånet noen bestemt sluttdato. Kreditten løper så lenge den er i bruk, og du betaler tilbake på samme vis som for et kredittkort. Krav, rentebetingelser og gebyrer er de samme for begge lånetypene.

Detaljene for lån fra Instabank er:

 • Lånesum – 5 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter – 7,99% til 19,99%
 • Etableringsgebyr – 900 kroner
 • Termingebyr – 40 kroner

Alderskravet for å få låne fra Instabank er at søkeren er minimum 23 år, og maksimum 80 år når nedbetalingen er ferdig. For å søke om nedbetalingslån (standard forbrukslån) kan du ikke være eldre enn 75 år, mens tilsvarende grense for fleksibelt lån er 65 år. Årsinntekten må være over 250 000 kroner, og søkeren kan ikke ha betalingsanmerkninger.

Spanskebanken Santander

Santander Consumer Bank er et datterselskap i et av verdens største finansieringsforetak, Banco Santander. I Norge tilbyr Santander flere av de mest populære kredittkortene, flere typer finansiering av kjøretøy, spareprodukter, samt et av de beste forbrukslånene.

Detaljene for lån fra Santander Consumer Bank er:

 • Lånesum – 10 000 til 350 000 kroner
 • Nominelle renter – 7,9% til 16,25%
 • Etableringsgebyr – 950 kroner
 • Termingebyr – 70 kroner

NB! Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyr på forbrukslånet fra Santander dersom lånesummen er under 70 000 kroner. Rentene er imidlertid en smule høyere, og fra 11,9% til 17,9%.

Kravene for å få låne fra Santander er at du er 23 år og har en fast inntekt på minst 200 000 kroner per år. Du kan ikke ha inkassosaker eller betalingsanmerkninger, og må være bosatt i Norge.

Forbrukslån fra Ikano Bank

Denne banken eies av Kamprad-familien, og var opprinnelig en del av IKEA-konsernet. Ikano Bank tilbyr i dag finansieringsløsninger for både bedrifts- og privatmarkedet. Dette inkluderer forbrukslån uten sikkerhet, kredittkort og lån til refinansiering. Banken viser ganske stor fleksibilitet overfor kundene sine, og tilbyr blant annet betalingsfrie måneder, samt de aksepterer medlåntaker.

Detaljene for lån fra Ikano Bank er:

 • Lånesum – 25 000 til 400 000 kroner
 • Nominelle renter – 7,9% til 15,9%
 • Etableringsgebyr – 900 kroner
 • Termingebyr – 50 kroner

For å få låne av Ikano Bank må du være over 25 år, med en årsinntekt på minst 200 000 kroner. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger. Om du ikke er norsk statsborger, må du ha vært bosatt og betalt skatt i Norge i minst tre år.

Søk hos flere banker før du velger

Utvalget av banker er langt større enn de vi har anbefalt her. Fordi alle banker fastsetter rentene på samme vis, kan det godt hende du finner det billigste tilbudet andre steder. Vårt viktigste råd er derfor at du alltid sammenligner flere tilbud før du bestemmer deg.

Enten kan du sende søknader til hver bank, eller bruke en dyktig finansagent. De beste finansagentene samarbeider med inntil 15-16 forskjellige banker. Eksempler på dyktige agenter inkluderer Lendo, Aconto, Sambla og CompareKing.

Slik går du frem for å få billigste forbrukslån

Om du er på jakt etter et rimelig forbrukslån, anbefaler vi at du går frem på følgende måte:

 • Bruk en sammenligningsside for oversikt over alle tilbud.
 • Bestem deg for lånesummen du trenger.
 • Ikke lån mer enn du trenger.
 • Unngå helst opplåning (koster ofte nytt etableringsgebyr).
 • Søk hos alle banker som har lånestørrelser som passer ditt behov.
 • Sammenlign tilbud som har like lånesummer, og like lang nedbetalingstid.
 • Velg lånet med laveste totalkostnader når alt er tilbakebetalt.

Vurder også å søke sammen med samboeren eller ektefellen din dersom det er aktuelt. Medlånere får ofte billigere renter enn de som søker alene. Bankene anser det som sikrere når to er ansvarlige for tilbakebetalingen.

Forskjellige former pengelån uten sikkerhetskrav

Visste du at bankene tilbyr forskjellige typer forbrukslån? Både lånesummer og hvordan rentene beregnes varierer, noe som kan ha stor innvirkning på de endelige kostnadene. Sett deg inn i reglene som gjelder og velg rett lånetype i forhold til ditt behov.

Vær samtidig varsom med å pådra deg høy forbruksgjeld, da det kan føre til økonomiske problemer på sikt. Noen økonomer advarer nå mot det de kaller en forbruksfest, som skaper gjeldsofre som ikke lenger har mulighet til å gjøre opp for seg økonomisk.

Vi kan starte først med å se på hva som er felles for de ulike typene forbrukslån. Kjennetegnene er:

 • Forbrukslån er normalt uten sikkerhet. Det vil si at det ikke blir tatt pant i låntakerens bolig eller annen eiendom (slik det er vanlig når du låner til bolig eller kostbart kjøretøy).
 • Et forbrukslån kan brukes fritt av låntakeren, så lenge formålet ikke strider med norsk lovgivning (låner du til bolig med sikkerhet, kan ikke pengene brukes til noe annet enn kjøp av boligen).
 • Kravene for å få et forbrukslån er lavere enn mange andre lånetyper. Dette fordi lånesummene normalt også er lave.
 • De fleste sparebanker tilbyr forbrukslån. I tillegg finnes det omtrent 25 banker i Norge som spesialiserer seg på denne typen lån, men prisene er veldig forskjellige. For å finne  de billigeste forbrukslånene gjelder det å sjekke prisnivået på mange plasser før du takker ja.

Mange navn på samme produkt

Hva bankene kaller sine forbrukslån varierer. Sparebankene bruker for eksempel betegnelsene personlån, seniorlån og rammelån. Betingelsene kan da være knyttet opp til pantesikring, om søkeren er kunde i banken fra før, og til alder.

Hos banker som spesialiserer seg på forbrukerfinansiering brukes det også opp ulike navn. Standard forbrukslån, smålån, mikrolån, personlån, fleksibelt lån og brukskreditt er de vanligste betegnelsene. Refinansiering kan også betegnes som en kreditt, med den forskjell at man ønsker å redusere utgiftene på gammel gjeld. Du kan blant annet refinansiere på denne nettsiden, hvor du finner viktige tall for rentenivå, tidsperioder osv.

Lånestørrelsen og hvordan rentene beregnes er det som oftest gjør at bankene opererer med ulike navn.

Typiske inndelinger etter beløpsstørrelse

 • Standard forbrukslån – Lån uten sikkerhet på inntil 500 000 kroner (hos Bank Norwegian er øverste grense 600 000 kroner. Banken vant forøvrig nylig saken om bruk av konkurrentenes navn i Google). Denne lånegrensen finner du hos mange banker, blant annet OPP Finans, Instabank og Easybank.
 • Smålån – Lån uten sikkerhet mellom 10 000 kroner og omtrent 75 000 kroner. Alle banker med store lån tilbyr også slike lånesummer. Laveste grense er vanligvis 10 000 kroner, mens et fåtall har 25 000 kroner som minstelån. I tillegg finner du smålån hos 3-4 banker med lånegrenser på under 100 000 kroner.
 • Mikrolån – De aller minste forbrukslånene på inntil 10 000 kroner. I Norge er det 2-3 aktører som tilbyr utelukkende mikrolån, der minste lånesum er så lav som 1 000 kroner.
 • Kredittkort – Majoriteten av norske kredittkort har et maks lånebeløp på omtrent 50 000 kroner, enda det finnes unntak. Disse kortene skiller seg dog ut ved at de gir visse fordeler. Noen kalles f.eks bensinkort ifølge kredittkortinfo.no, da de gir avslag på drivstoff. Det finnes også kredittkort som gir cashback på restaurantbesøk, matvarer osv.

Når det stilles sikkerhet

Et standard krav hos så å si alle bankene er at låntakeren ikke kan ha betalingsanmerkninger. Dessverre øker andelen nordmenn som faktisk har slike anmerkninger, og for disse er blant annet refinansiering av gjelden et problem.

I de siste årene har det derfor dukket opp banker som faktisk gir lån selv om søkeren har betalingsanmerkning. Kravet da er imidlertid at banken ber om sikkerhetsstillelse for lånet. Det normale er pant i låntakerens egen bolig, eller via kausjonist. Man skal passe seg veldig når man har havnet i en situasjon hvor det er behov for refinansiering. Det tyder oftest på at det ligger store økonomiske problemer til grunn, noe denne itromso.no kronikken illustrerer.

Forbrukslån med sikkerhet brukes dermed fortrinnsvis til refinansiering av dyrere gjeld. Fordelen med å stille med sikkerhet er at rentene blir betydelig lavere enn på et lån som er usikret.

Fleksible ordninger

Et fleksibelt lån kan også hete brukskreditt, alt ettersom hvilken bank det er snakk om. Dette er en kreditt der rentene beregnes bare på den delen låntakeren faktisk bruker eller disponerer. Jeg har selv valgt å bruke denne nettplassen når jeg skal finne det beste lånet med fleksibel nedbetalingsordning. Noen sparebanker tilbyr slike kreditter, for eksempel de som yter rammelån til eksisterende kunder som har boliglån fra før.

Blant spesialbankene finnes per i dag kun to store banker med fleksible lån, Instabank og Komplett Bank (Ticker:KOMP). Begge har lånegrense på 500 000 kroner.

I tillegg til at renteberegningen er annerledes, har de fleksible lånene et annet system for tilbakebetaling. Mens standard forbrukslån må betales innen maksimalt 5 år (les nedenfor om refinansiering – der er reglene annerledes), er de fleksible lånene løpende. Det vil si at låntakeren må betale renter og minimumsavdrag, men uten en fast dato for innfrielse av kreditten. Lånetiden er så lenge kreditten brukes.

Sletting av gammel gjeld

Banker som tilbyr forbrukslån averterer gjerne også med lån til refinansiering. Som oftest er dette akkurat det samme lånet, sett bort fra at lånet brukes til å innfri annen gjeld. Betingelsene er også normalt identiske.

Unntaket er banker som lar alle gebyrer bortfalle dersom du bruker pengene til å kvitte deg med gjeld (Bank Norwegian tilbyr dette).

Reglene for refinansiering er derimot annerledes når det kommer til nedbetalingstiden. Du kan her få inntil 15 år på deg til å tilbakebetale hele summen. Reglene er at den lengste gjenstående nedbetalingstiden på gjelden som refinansieres, legges til grunn for nedbetalingstiden på det nye lånet. Har lånet for eksempel 10 års løpetid igjen, kan du få 10 års nedbetalingstid på lånet du bruker til å refinansiere med.
Forbruksgjelden har økt kraftig i Norge de siste årene, og for mange har behovet for refinansiering samtidig økt. Hos Fosna Folket kommer det frem at gjeldsrådgivere har møtt individer med opptil 2 millioner kroner i forbruksgjeld. Da kan refinansiering av lånene være den eneste måten å komme seg ut av det økonomiske uføret på.

PS – Her har jeg lagt ved noen flere nyttige linker som kan være av interesse for deg.
https://www.kredittkortinfo.no/tips-til-valg/
https://www.billigeforbrukslån.no/lan/med-kredittkort/